Algemene info

De Leraar


Wilfried Van Gorp
Wilfried Van Gorp was één van de eerste Suzuki-leerlingen in Europa. Zo had hij de kans de start en de ontwikkeling van de Suzuki-methode in Europa van nabij te volgen. Door het bijwonen van verschillende nationale en internationale Suzuki-workshops, de ontmoeting met Shinichi Suzuki en andere Suzuki-leraars, werd het maken van een beroepskeuze steeds gemakkelijker.
Na het behalen van zijn Eerste Prijs viool kreeg hij onmiddellijk de kans om de Suzuki-methode te onderwijzen in Turnhout, samen met Jeanne Janssens. Sindsdien is zijn enthousiasme voor het vioolonderwijs volgens de Suzuki-methode, steeds toegenomen. De Suzuki-methode heeft haar nut en kwaliteit reeds meermaals bewezen.

Solsleutel Wilfried Van Gorp - CV
Solsleutel Wilfried Van Gorp - Oudercomité